Học tiếng Anh > blouse

blouse

1. áo cánh (đàn bà, trẻ con)
2. áo choàng, áo bờ-lu (mặc khi làm việc)
« Back to Glossary Index