Học tiếng Anh > break

break

bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
« Back to Glossary Index