Học tiếng Anh > breed

breed

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ;
« Back to Glossary Index