Học tiếng Anh > bride

bride

cô dâu
« Back to Glossary Index