Học tiếng Anh > groom

groom

1. người giữ ngựa
2. quan hầu (trong hoàng gia Anh)
3. chú rể (viết tắt của bridegroom)
« Back to Glossary Index