Học tiếng Anh > prison

prison

nhà tù, nhà lao, nhà giam
to send someone to prison; to put (throw) someone in prison: bỏ ai vào tù
to be in prison: bị bắt giam
« Back to Glossary Index