Học tiếng Anh > dishwasher

dishwasher

máy hoặc người rửa bát đĩa
« Back to Glossary Index