Học tiếng Anh > bunnies

bunnies

1. (trẻ em nói và nói với trẻ em) con thỏ
2. (cũng bunny girl) (nhiều khi có ý thành kiến với phụ nữ) nữ tiếp viên ở hộp đêm, nhất là người mặc bộ quần áo có tai thỏ và đuôi thỏ giả.
« Back to Glossary Index