Học tiếng Anh > calmly

calmly

yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh
« Back to Glossary Index