Học tiếng Anh > calm

calm

yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả
« Back to Glossary Index