Học tiếng Anh > burst

burst

nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
« Back to Glossary Index