Học tiếng Anh > bury

bury

chôn cất, mai táng
« Back to Glossary Index