Học tiếng Anh > capable

capable

có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
« Back to Glossary Index