Học tiếng Anh > captain

captain

người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
« Back to Glossary Index