Học tiếng Anh > cardboard

cardboard

bìa cứng, các tông
« Back to Glossary Index