Học tiếng Anh > chew

chew

nhai, ngẫm nghĩ
« Back to Glossary Index