Học tiếng Anh > circumstance

circumstance

hoàn cảnh, trường hợp, tình huống
« Back to Glossary Index