Học tiếng Anh > chicken

chicken

gà, gà con, thịt gà
« Back to Glossary Index