Học tiếng Anh > colour

colour

màu sắc; tô màu
« Back to Glossary Index