Học tiếng Anh > comfort

comfort

sự an ủi, khuyên giải, lời động viên, sự an nhàn; dỗ dành, an ủi
« Back to Glossary Index