Học tiếng Anh > commitment

commitment

sự phạm tội, sự tận tụy, tận tâm
« Back to Glossary Index