Học tiếng Anh > concerned

concerned

có liên quan, có dính líu
« Back to Glossary Index