Học tiếng Anh > concrete

concrete

bằng bê tông; bê tông
« Back to Glossary Index