Học tiếng Anh > confirm

confirm

xác nhận, chứng thực
« Back to Glossary Index