Học tiếng Anh > consult

consult

tra cứu, tham khảo, thăm dò, hỏi ý kiến
« Back to Glossary Index