Học tiếng Anh > controlled

controlled

được điều khiển, được kiểm tra
« Back to Glossary Index