Học tiếng Anh > control

control

sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
« Back to Glossary Index