Học tiếng Anh > context

context

văn cảnh, khung cảnh, phạm vi
« Back to Glossary Index