Học tiếng Anh > continent

continent

lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
« Back to Glossary Index