Học tiếng Anh > contrast

contrast

or /’kɔntræst / sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược
« Back to Glossary Index