Học tiếng Anh > conversation

conversation

cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện
« Back to Glossary Index