Học tiếng Anh > convince

convince

làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy
« Back to Glossary Index