Học tiếng Anh > cool

cool

mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát,
« Back to Glossary Index