Học tiếng Anh > cope

cope

đối phó, đương đầu
« Back to Glossary Index