Học tiếng Anh > copy

copy

bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
« Back to Glossary Index