Học tiếng Anh > core

core

nòng cốt, hạt nhân; đáy lòng
« Back to Glossary Index