Học tiếng Anh > correct

correct

đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
« Back to Glossary Index