Học tiếng Anh > counter

counter

quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm
« Back to Glossary Index