Học tiếng Anh > couple

couple

đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ
« Back to Glossary Index