Học tiếng Anh > court

court

sân, sân (tennis…), tòa án, quan tòa, phiên tòa
« Back to Glossary Index