Học tiếng Anh > covered

covered

có mái che, kín đáo
« Back to Glossary Index