Học tiếng Anh > crash

crash

vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn
« Back to Glossary Index