Học tiếng Anh > desperate

desperate

liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng
« Back to Glossary Index