Học tiếng Anh > desk

desk

bàn (học sinh, viết, làm việc)
« Back to Glossary Index