Học tiếng Anh > demand

demand

sự đòi hỏi, sự yêu cầu; đòi hỏi, yêu cầu
« Back to Glossary Index