Học tiếng Anh > demonstrate

demonstrate

chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ
« Back to Glossary Index