Học tiếng Anh > despite

despite

dù, mặc dù, bất chấp
« Back to Glossary Index