Học tiếng Anh > destroy

destroy

phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá
« Back to Glossary Index