Học tiếng Anh > destruction

destruction

sự phá hoại, sự phá hủy, sự tiêu diệt
« Back to Glossary Index