Học tiếng Anh > determined

determined

đã được xác định, đã được xác định rõ
« Back to Glossary Index